Recent Posts

Wednesday, September 10, 2008

Apa Laras Bahasa Seni Tampak ?

Oleh kerana Seni Tampak adalah merupakan pernyataan tanpa kata , ia mempunyai tata dan
laras bahasanya yang tersendiri yang bersifat sejagat – dimengertikan dan difahami melalui
• Unsur-unsur seni
• Prinsip Rekaan
• Bahan dan alat
• Teknik dan Gayaan
• Terminologi dan Simbol

0 comments:

Related Posts with Thumbnails