Recent Posts

Monday, October 20, 2008

Bentuk dan Susunan Visual

Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen, subjek, bentuk dan kandungan. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi. Apabila kita melihat imej-imej, kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemen-elemen. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satau kumpulan garisan. Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan, rupabentuk, nilai, jalinan dan warna sebagai rangkanya.

Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan. Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni, kepelbagaian, imbangan, ukuran, kawalan, pergerakan dan ekonomi. Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan.


Kita lihat di sini artis politik ini menggunakan material yang sesuai dan mudah dijangka untuk subjek. Tanpa pengunaan bentuk yang berkesan, apa yang hendak dinyatakan akan kurang penekanannya.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails