Recent Posts

Monday, October 20, 2008

Kandungan Seni Visual

Subjek, bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang, benda dan tema. Bagaimana pun di dalam karya abstrak, subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya.

Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni. Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis. Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.

1 Subjek

Subjek terdiri daripada orang, benda atau idea. Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea. Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak, subjeknya mungkin boleh dimengertikan. Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’, subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu.

Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira.

2. Bentuk

Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara. Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’, anda boleh menyebut bentuk ukiran, maksudnya jelas. Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter), keseluruhan fizikal bagi karya seni.


Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama, figura individu yang besar.

3. Kandungan

Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan, pernyataan, ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.

Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui, biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik.

Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails